Dnes se spolu vypravíme do míst osídlených nepřetržitě už od pravěku, na místo, které dosáhlo největšího významu za časů Velkomoravské říše.

Přivřeme oči a… za mohutným příkopem vytesaným do skály zde žili naši předkové. Jejich sídliště čelilo rozpínavé Francké říši a nakonec bylo vyvráceno Maďary – Hradiště u Znojma. Dodnes se pyšně vypíná na ostrožně proti Znojemskému hradu.

Archeologové zde na rozsáhlém pohřebišti odkryli na 1200 hrobů. Mrtví byli pohřbíváni zásadně nohama k východu, aby „viděli“ východ slunce.

My si dáme sraz na západním okraji vesnice ,,U oveček“. Místní vědí a vám se dostane poučení vzápětí. Na tomto romantickém místě stojí empírová cholerová kaple a na povrch se tady dere křemenná žíla a obrovské bílé balvany připomínají pasoucí se ovce.

Jdeme do centra a naše kroky neomylně směřují do areálu kláštera Křižovníků s červenou hvězdou. Klášter jim daroval český král Václav I. v roce 1240. A patří jim dodnes. Proboštství, muzeum Velké Moravy a kostel sv. Hippolyta, který byl postaven na základech románské rotundy. Vezmeme za kliku a nakoukneme dovnitř – ticho, klid, oltář, cenná nástropní freska …. Samotný klášter je dnes zpustlý a prázdný, nicméně je to jedna z nejstarších sakrálních staveb u nás.

Ale my pokračujeme dál. Nelze přehlédnout růžovou fasádu. Barokní poutní kostelík sv. Antonína Paduánského stojí na samém okraji příkrého srázu. Z tohoto místa si užijeme nejkrásnější pohledy na Znojmo. A když už jsme došli až sem, tak ještě poslední zastavení. Pěšinka mezi zahrádkami nás dovede k Eliášově kapli. Maličká, opravená a ochoz a opět neskutečné výhledy. Znojemský hrad jako na dlani, pod námi hladina přehrady, řeka Dyje, v dálce Loucký klášter a za zády pohled do hlubin národního parku.

A už jsme na samém konci dnešního putování. Scházíme Křížovou cestou dolů do Gránic. A teď? Tak třeba směr město…

A já sedím na balkonu, nohy opřené o zábradlí a píšu. A na horizontu v zapadajícím slunci mohu počítat ovečky… moje každodenní výhledy.

Autorka: Irena Kuchaříková

Irena Kuchaříková – fotogalerie

Sdílejte
Napište svůj komentář